Kontakt:
+48 74 842 83 06

Informacje zarządu

W dniu 05.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP.
Na spotkaniu omówiono m.in. poniższe tematy:
– Przyjęto uchwały nr 01/02/2019, 02/02/2019, dotyczące zainicjowania zwołania NWZO oraz dofinansowania imprezy integracyjnej.
– Przyjęto uchwałę nr 03/02/2019 o nowych zasadach wynagradzania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie uwzględniającym zmienioną stawkę opłaty egzaminacyjnej.


W dniu 19.12.2018r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP.

Na spotkaniu omówiono m.in. poniższe tematy:
– założenia budżetowe ma rok 2019r.,
– przyjęto uchwałę dotyczącą wprowadzenie pod obrady NWZO Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028,
– przyjęto uchwałę o przyjęciu regulaminów ZO, WZDO, KRO celem dalszego procedowania na NWZO,
– podjęto rozmowy dotyczące zaplanowania zwołania NWZO w celu przyjęcia powyższych regulaminów.


W dniu 06.11.2018r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP.

Na spotkaniu omówiono m.in. poniższe tematy:
– omówiono kwestię postępów w pracach nad dokumentami: Regulaminem WZDO, Regulaminem KRO, Regulaminem SKO oraz regulaminem Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych,
– omówiono treść dokumentu dotyczącego Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028,
– przyjęto uchwały zmniejszające wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej oraz zmniejszające wynagrodzenie dla wykładowców.


W dniu 02.07.2018r. odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP w kadencji 2018-2022.
Na posiedzeniu Prezes Oddziału przedstawił projekt Regulaminu Organizacyjnego i w ramach dyskusji  ustalono  objęcie prowadzenia zespołu ds. Odznaczeń przez kol. Joanną Osuchowską, zespołu ds. Historii Oddziału przez  kol. Tadeusza Schmidt oraz Zespołu ds. Prowadzenia Strony Internetowej oraz Bazy Członków przez  kol. Krzysztofa Krahl.
Protokół z posiedzenia do wglądu w biurze Oddz. Wałbrzyskiego SEP.


 

W dniu 22.06.2016r. o godz. 14:30 w sali Hotelu Maria Helena w Szczawnie Zdroju odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP.
Tematem obrad będzie organizacja obchodów jubileuszu 65-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP


 

15 listopada 2006r. w Brukseli Europejska Konwencja Narodowych Stowarzyszeń Elektryków /EUREL/ organizuje seminarium szkoleniowe dla młodych inżynierów – „EUREL Young Engineers Seminar”. Seminarium to, we współpracy z Unią Europejską i Parlamentem Europejskim, jest sposobnością dla studentów i młodych inżynierów, do spotkań z urzędnikami pracującymi w wielu różnych dziedzinach i wprowadza ich w prace instytucji unijnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast koszt przejazdu , noclegu i wyżywienia pokrywa zainteresowany, zatrudniająca go instytucja lub delegujący go oddział SEP.

Informacje na temat seminarium, formularz zgłoszeniowy i program można znaleźć na stronie: www.vde.com/eurelseminar2006.

Zainteresowanych prosimy o niezwłoczne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu również program seminarium) i wysłanie go do SEP, Fax nr. 022 55 64 301, e-mail: ot.sep@sep.com.pl.


Podsumowanie dyskusji programowej SEP przed XXXIII WZD przeprowadzonej na zebraniu Rady Prezesów

W nawiązaniu do ustaleń Pana Prezesa SEP prof. S. Bolkowskiego i Dziekana Prezesów prof. J. Barglika podjętych na naradzie w Katowicach w dniach 19-20.06.2006r. przesyłam w załączeniu elektroniczną wersję przygotowanego materiału pt. „Podsumowanie dyskusji programowej SEP przed XXXIII WZD przeprowadzonej na zebraniu Rady Prezesów” i uprzejmie proszę o rozesłanie materiału do wszystkich oddziałów SEP i innych zainteresowanych osób.

Do szanownych koleżanek i kolegów zwracamy się z serdecznym apelem o wzięcie udziału w dyskusji i przesyłanie do Szczecina na adresy e-mailowe Oddziału Szczecińskiego SEP – biuro@sep.szczecin.pl lub Sekretarza O.Szczecińskiego SEP kol. Marcina Wardacha – marwar@op.pl wszelkich wniosków, propozycji, uzupełnień i uwag wraz z argumentacją najpóźniej do dnia 3 czerwca 2006r. Szczeciński zespół roboczy rozpatrzy wnikliwie każdą pisemną propozycję i wszystkie uargumentowane wnioski włączy do swojego opracowania. Ponadto będziemy czuli się zobowiązani każdemu autorowi e-mailowej korespondencji przekazać odpowiedź i stanowisko przyjęte przez zespół roboczy. W końcu opracowania zamieścimy nazwiska osób, które włączyły się do dyskusji.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Piotr Szymczak, Prezes O.Szczecińskiego SEP


Piknik z okazji 55-lecia Oddziału

W imieniu Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP serdecznie zapraszam członków SEP wraz z osobami towarzyszącymi na Piknik zorganizowany z okazji 55-lecia Oddziału.

Piknik rozpocznie się w dniu 02.06.2006 r. o godz. 17.00 w Dworzysku w Szczawnie Zdroju.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z opłatą wpisową (10 zł) należy przekazywać Prezesom Kół.

Prezesi Kół proszeni są o przekazanie list uczestników oraz opłat wpisowych do kol. Krystyny Krahl do dnia 25.05.2006 r.

W programie Pikniku:
– powitanie przez Prezesa Zarządu Oddziału
– piwo oraz gorące przekąski
– zabawa przy muzyce „mechanicznej”

z koleżeńskim pozdrowieniem
Andrzej Lukas – sekretarz Zarządu  Oddziału Wałbrzyskiego SEP
tel. 074/ 84 28 305


Zebranie Zarządu Oddziału 21.02.2006 r.

Zebranie odbyło się w naszej siedzibie. W zebraniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli nowo wybrani Prezesi Kół oraz reprezentujący członka wspierającego KE EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu Dyr. Jacek Mołczan.

W trakcie obrad omówiono między innymi następujące sprawy:

Aktualności

Zabawa Karnawałowa 2023 w Karczmie Góralskiej

W dniu 17.02.2023r. w Karczmie Góralskiej w Dziećmorowicach odbyła się długo oczekiwana zabawa karnawałowa dla członków i sympatyków Oddziału Wałbrzyskiego […]

7 marca 2023 Więcej »

Seminarium dla projektantów instalacji elektrycznych nN

Wałbrzyski Oddział SEP zaprasza do udziału w Seminarium Dolnośląskim organizowanym w dniu 08.11.2022r we Wrocławiu INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW Spotkanie […]

2 listopada 2022 Więcej »

Najbliższe egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia E, D

25 sierpień 2022r., godz. 14:00
29 wrzesień 2022r., godz. 14:00
20 październik 2022r., godz. 14:00
(ze względów organizacyjnych zmieniono termin z 27 na 20 października)

Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska
Pobierz »

Zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 1
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 2
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 3
Pobierz »

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Pobierz »

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
Pobierz »

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wałbrzyski

ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

+48 74 842 83 06
biuro@sep.walbrzych.pl

Godziny otwarcia biura:
wtorek, czwartek 10:00 - 14:00

Numer konta bankowego: 80 1020 5095
0000 5102 0006 1424

NIP: 526-000-09-79